Links

https://www.volksuniversiteit.nl/ Vereniging van volksuniversiteiten. Op deze website vindt u informatie over lokaties en cursusaanbod van 99 volksuniversiteiten in Nederland.
https://www.cinop.nl/ Het Centrum voor Innovatie van Opleidingen is een landelijk adviesorgaan ten behoeve van ROC’s en diverse ministeries. Het CINOP is projectmanager van de Landelijke Alfabetiseringscampagne en de Week van het Leren.
https://eaea.org/ The mission of the European Association of Adult Education is ’to work for the creation of a learning society. It does this by encouraging the demand for learning by individuals, organisations and communities, and in particular by women and excluded sectors of society. It equally seeks to improve the response of providers of learning oportunities and of local, national and transnational authorities and agencies.’
https://www.nuffic.nl/ Het Europees Platform bevordert internationalisering van het Nederlandse onderwijs. Zij biedt informatie, advies en aanvraag-formulieren m.b.t. Europese projecten, onder meer op het gebied van volwasseneneducatie.
https://www.kontaktderkontinenten.nl/ Kontakt der Kontinenten is een (internationaal) trainings- en opleidingsinstituut dat gespecialiseerd is in interculturele communicatie, intercultureel management, inter-religieuze dialoog en internationale samenwerking.
http://www.debibliotheken.nl/ De website van de Vereniging van Openbare Bibliotheken biedt nieuws, feiten en ontwikkelingen uit de bibliotheekbranche.